تجهیزات اتاق عمل اورژانس

navidcodnavidcod
428 بازدید
آنمی مگالوبلاستیک

تجهیزات اتاق عمل اورژانس

از اولویت های اساسی نظام سالمت، ارائه خدمات با کیفیت و به هنگام به بیماران اورژانس است. گردش کار مناسب در بخش
اورژانس تنها در صورت حصول استانداردهای مختلف در خصوص فضای فیزیکی مناسب، نیروی انسانی متخصص و تجهیزات
پزشکی کارآمد امکان پذیر می باشد. در طرح تحول نظام سالمت برنامه هایی در راستای رسیدن به این اهداف طراحی و اجرا شده
است. در این میان اهمیت تجهیزات پزشکی بر هیچ کس پوشیده نیست و چند دهه اخیر مصادف با استفاده از تجهیزات پزشکی
پیشرفته و تخصصی در انجام فرآیندهای آموزشی درمانی بوده بطوریکه می توان اذعان داشت دستاورد متخصصان علوم پزشکی
مرهون بکارگیری این فنآوری در پیشگیری، تشخیص، تسکین و درمان بیماران میباشد. همچنین از نقطه نظر اقتصاد درمان،
تجهیزات پزشکی جایگاه ویژه ای داشته و بخش عمده ای از سرمایه مراکز درمانی را به خود اختصاص می دهد. از این رو انتخاب و
تخصیص تجهیزات اتاق عمل اورژانس باید منطبق با نیاز واقعی مراکز درمانی و بخش ها و متناسب با اهداف آن صورت میگرفت.

استاندارد بودن تجهیزات اتاق عمل اورژانس

از طرف دیگر،با توجه به روند رو به رشد تخصصی شدن بخش های اورژانس بیمارستانی و حضور متخصصان در این بخش ها و نیز عدم بازبینی
استاندارد تجهیزات اورژانس از سال ۱۳۷۶( استاندارد الف(، بازبینی و ابالغ استاندارد جدید اجتناب ناپذیر می نمود. این استاندارد
پس از بررسی متون دانشگاهی جهانی موجود، حاصل ۱۱۳۰۰ نفر ساعت کار تخصصی و کارشناسی سطوح وزارتی، دانشگاهی و
بیمارستانی در کمیته کشوری تدوین استاندارد دارو و تجهیزات اورژانس با عضویت جمعی از متخصصان طب اورژانس، اساتید
مدیریت، مسؤوالن ستادی وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی و منتخب و همکاران شاغل در بخش های اورژانس در طول
سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ بوده است که با بهره گیری از مرور متون و منابع موجود و مدنظر قرار دادن وضعیت موجود تجهیزات در
بخش های اورژانس سراسر کشور تدوین شده و به تفکیک قسمت های مختلف یک بخش اورژانس، در دسته های کاربردی دسته
بندی گردیده و از نظر اجرایی بودن در بیمارستان های بزرگ و آموزشی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و نقایص موجود تا حد
امکان برطرف گشته است. طی بازنگری های متعدد پس از نظرسنجی های مکرر و رفع اشکاالت، مجموعه حاضر جهت ابالغ به
مراکز درمانی مهیا گردیده است

انواع تجهیزات اورژانس

۱ – اتوکلاو

۲ – تخت جراحی

۳ – ساکشن جراحی

۴ – ست جراحی

۵ – فور ۱۸۰ درجه

۶ – چراغ جراحی

۷ – کوتر

بازدیدها: 68

دسته بندی لوازم مصرفی
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت